Forbruk i direkte sammenheng med avfallsmengde

 

Det viser seg at vårt Forbruk står i direkte sammenheng med avfallsmengden som vi gir fra oss. Etterhvert som forbrukssamfunnet er blitt et faktum, er det også blitt slik at avfallsmengden har vokst proporsjonalt. Tall fra SSB viser oss at avfallsmengden aldri har vært høyere enn i 2014, og at den har vokst med 60% siden 1995.

Noe av grunnen til dette er selvfølgelig at vi har hatt en generell befolkningsvekst i Norge, men hovedårsaken er også at folk i Norge er blitt rikere siden 1995. Dette åpner for mer bruk og kast. Ting som ellers ville vært i bruk lenger, skiftes raskere ut, og det gamle blir ikke gitt videre til noen fattige slektninger, det havner i søpla.

Samtidig finnes det i dag færre miljøproblemer forbundet med avfall. Man er blitt flinkere med håndteringen. Mye kildesorteres, og produksjonen av miljøgifter og klimagasser har sunket i løpet av perioden som vi snakker om.

Det er heller ikke kun et spørsmål om velstand og rikdom. Mens nordmenn i snitt skaper 421 kg søppel per person i året, lager gjennomsnittsdansken hele 879 kg avfall. Det hører med at det er forskjeller i organisering, som gjør at mengden ikke alltid kan sammenliknes.