Bærekraftig utvikling – hvorfor er det viktig?

FNs klimapanel har utarbeidet en målsetning som omhandler temperaturen på jordkloden. Grunnen til det er at denne temperaturen har økt de siste årene og tiårene, og at det har gitt konsekvenser for hele jorden. En av konsekvensene er at store mengder med is smelter, noe som igjen betyr økt vannstand og potensiell fare for oversvømmelser andre steder. Bakgrunnen for den økte temperaturen er at vi forurenser mer enn tidligere, noe som igjen skyldes den teknologiske utviklingen og bruken av kull, olje og gass. Samtidig er også forsøpling og plastrester i havet et stort problem i 2021. Vi har flere ganger sett bilder eller videoer av dyr som enten har spist eller satt seg fast i plast, og av den grunn fått store problemer. Plast er lite nedbrytbart og blir liggende i naturen i årevis. I denne artikkel ser vi nærmere på bærekraftig utvikling, og hvorfor dette er viktig.

Ha det fint rundt oss

En veldig nærliggende grunn til å ta vare på jordkloden er at vi bør ha det fint rundt oss. Det er lite trivelig å finne søppel og rot i byene og på landsbygda. Det er også viktig for å ta vare på dyrene, og kanskje spesielt fiskene og livet i havet. Når det gjelder forurensing er det et stort problem, spesielt i de større byene, at det ligger et teppe av eksos over byen. Dette har ført til at mange har valgt å gå med munnbind, også før koronapandemien startet.

De neste generasjonene

I begrepet bærekraftig utvikling ligger det at vi skal drive en utvikling som gjør det mulig for de neste generasjonene å leve på jordkloden slik vi selv har gjort. Forurensing gjør at temperaturen stiger, og dette er noe som ikke nødvendigvis vår generasjon ser de største følgene av, men som kan få store konsekvenser for de kommende generasjonene.