Avfall og resirkulering

Vi lever i et kast og bruk samfunn. Det er lett å få tilgang til varer, og det er lett å kaste ting vi ikke vil ha. Avfall satt i system blir sortering. Man kan samle søppel i kategorier og de siste årene har kommuner i Norge gått flere steg i retning av å sortere flere kategorier innen søppel. Så hva er søppel? Kan man si at et plagg som er nytt, men som man angrer at man har kjøpt er søppel? Jeg tenker at i utgangspunktet er ikke uønskede tekstiler søppel. Samtidig er søppel en betegnelse på det man velger å kaste i beholdere og poser og slenge sammen med øvrig avfall. Fretex, Røde kors og andre second hand butikker har gjort mye med denne tankegangen. Tøy man har kjøpt, men ikke liker kan brukes av andre. Det kan også selges eksempelvis på finn.no eller andre nettsider.

Bærum kommune er et eksempel på en kommune som legger opp til utstrakt hjemmesortering av avfall og som har mye informasjon om sortering i borettslag; antakelig også til privathus. Man har en nedgravd søppelløsning. Containere under bakken står for en mer miljøvennlig profil. Over bakken kan man se merkede innkastdunker med 5 ulike kategorier søppel; restavfall, matfavfall, plastavfall, pappavfall, glass og metall. I tillegg har man kompost og hageavfall. I tillegg har man containere der diverse søppel kan kastes-med unntak av farlig avfall. Farlig avfall henvises til Isi gjenvinningsstasjon eller til bensinstasjoner som har en egen stasjon for farlig avfall.

Butikkene i Norge har en panteordning, og det er lett å tro at plastflasker blir resirkulert, men blir de egentlig det? Ifølge forskning.no er det ikke like lønnsomt å resirkulere plast i Norge som det er å resirkulere metall eller papir. Så da har vi et økonomisk spørsmål framfor et miljøvennlig spørsmål? Mye plast brennes fordi det er lønnsomt, men finnes det noen som har svar på hvor mye plast som egentlig blir gjenvunnet og hvor mye plast som brennes? Ifølge artikkelen til forskning.no er Tyskland veldig gode på dette med plastgjenvinning og Norge sender plast til

Tyskland for å få den resirkulert der. På grontpunkt.no står det at plasten fra Norge blir sortert i fem til syv ulike kvalitetskategorier. Nettsiden centum.no sier videre at mengden innsamlet plast tilsvarer vekten av 156 fullastede fly av sorten Airbus A 380.

Matavfall blir sendt til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap As som jobber med å omdanne matavfall til biogass som kan brukes som drivstoff for biler. Glassavfall havner i Onsøy i Østfold. Et moderne anlegg omdanner glass til råstoff i isolasjon, skumglass og det sendes videre ut til Europa for nyomdanning av glass. Papp og papir omdannes til nye kartonger. Restavfall brennes og benyttes som fjernvarme. Mye kan gjøres med avfallet vårt og temaet er i rivende utvikling-ofte er ingeniører med i utvikling og omdanning av avfallsprodukter på miljøvennlige måter.